รางวัลคุณภาพ

กว่า 40 ปี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  เราผ่านวิกฤติมามากมาย และ ได้เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด รวมถึงช่วงโควิทที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ขององค์กร SMEs อย่างเรามากๆ ในการปรับตัว เอาตัวรอด และ นำพาองค์กร ทีมงาน ลูกค้า คู่ค้า ทุกคน ฝ่าทุกๆวิกฤติไปด้วยกัน โดยไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปี 2565 อยากลองส่งบริษัทฯเข้าประกวด เพื่อท้าทายตัวเอง ทีมงาน และ องค์กร ว่าสามารถแข่งขันรางวัลระดับประเทศได้หรือไม่ เพื่อเป็นประสบการณ์ และ เป็นการพิสูจน์ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ รวมถึงคุณภาพ การบริหารจัดการต่างๆ ขององค์กร ที่ตั้งใจพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกระดับหนึ่ง

นับว่าเป็นเกียรติ และ เป็นความภาคภูมิใจมากๆ ที่เราประกวด 3 รางวัล เราได้ทั้ง 3 รางวัล ได้แก่

-PM Award 2022 (The Prime Minister's Awards) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมสาขา การบริหารจัดการยอดเยี่ยม

-TMA Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเราได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards ประเภท Gold Award

และ ล่าสุด

-Bai Po Business Awards จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) และ มหาวิทยาลัยศศินทร์ (SASIN) โดยเราส่งประกวดใน 2 มิติ และ ได้รับรางวัลทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติ พลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ และ มิติ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

ซึ่งทุกรางวัล ได้รับการคัดเลือก และ ตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลายๆหน่วยงาน และ องค์กรระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งสิ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากทุกเวที คือ ท้ายที่สุด รางวัลไม่ได้มีไว้ให้สำหรับคนที่เก่งอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมด้วย องค์กรจึงจะอยู่อย่างยั่งยืน และ เป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ ต่อไป

นับว่าเป็นเกียรติ และ เป็นความภาคภูมิใจมากๆ ที่เราประกวด 3 รางวัล เราได้ทั้ง 3 รางวัล ..

Visitors: 74,591