สินค้าอื่นๆ

 

ลดขยะ ลดฝุ่น รักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

 

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก ด้วยการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ลดระยะเวลาการย่อยสลาย ลดขยะ ลดการเผาไหม้ ลดผุ่น PM 2.5 ทำให้โลกของเราน่าอยู่ มีมลภาวะน้อยลง ไม่มากก็น้อยค่ะ

Visitors: 68,858